Κύβοι ίδιων διαστάσεων που μπορούν να τοποθετηθούν σχηματίζοντας οποιαδήποτε διάταξη και να δημιουργήσουν σύνθεση βιβλιοθήκης στις διαστάσεις του χώρου σας.

Κατασκευάζονται από cpl και μπορούν να κατασκευαστούν με πλάτη ή χωρίς.