Καρδίτσα, Ταλιαδούρου κ Γρ. Λαμπράκη γωνία
Τηλ.: 2441-200-210

Μοντέρνα κουζίνα κατασκευασμένη από λάκα ματ.

Μεγάλη κουζίνα με λιτό σχεδιασμό και αφαιρετική τάση. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνονται στην ευθεία που βρίσκεται στην μία πλευρά. Απέναντι έχει τοποθετηθεί μεγάλη νησίδα που λειτουργεί και σαν διαχωριστικό του χώρου.