Καρδίτσα, Ταλιαδούρου κ Γρ. Λαμπράκη γωνία
Τηλ.: 2441-200-210

Κουκέτα Matrix

Μονή 97Χ200Χ114 εκ από 745€

Σκάλα ξύλινη με ντουλάπια 45Χ90Χ92 εκ από 256€

Σημείωση: Στην κουκέτα Matrix το επάνω κρεβάτι έχει τοποθετηθεί χαμηλά προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ασφαλή χρήση του και από πολύ μικρές ηλικίες, ενώ το κάτω κρεβάτι με ροδάκια νέου τύπου, σύρεται προκειμένου χρησιμοποιηθεί και μαζεύει όταν τα παιδιά θέλουν περισσότερο ελεύθερο χώρο.