Καρδίτσα, Ταλιαδούρου κ Γρ. Λαμπράκη γωνία
Τηλ.: 2441-200-210

Κουκέτα Matrix

Μονή 97Χ200Χ114 εκ από 745€

Προσθήκη συρόμενων γραφείων από 111€

Προσθήκη μικρών συρταριών  από 65€/τεμ

Σκάλα μεταλλική Υ95 εκ 55€

Σημείωση: Στην κουκέτα Matrix το επάνω κρεβάτι έχει τοποθετηθεί χαμηλά προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ασφαλή χρήση του και από πολύ μικρές ηλικίες, ενώ το κάτω κρεβάτι με ροδάκια νέου τύπου, σύρεται προκειμένου χρησιμοποιηθεί και μαζεύει όταν τα παιδιά θέλουν περισσότερο ελεύθερο χώρο.