Κρεβάτι ξενοδοχείου με πλαίσιο κατασκευασμένο από cpl που διαθέτει βοηθητικά συρτάρια. Ο τοίχος πίσω από το κεφαλάρι έχει επενδυθεί με μια ιδιαίτερη κατασκευή από ντουλάπια και ανοιχτά στοιχεία. Ο χώρος συμπληρώνεται από την σύνθεση με έπιπλο τηλεόρασης και γραφείο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά.