Η σειρά Special Doors περιλαμβάνει πόρτες οι οποίες δίνουν λύσεις σε επίπεδο εργονομίας και ειδικού σχεδιασμού.
Η σπαστή πόρτα απευθύνεται κυρίως σε περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη χώρου και περιορίζουν τις επιλογές του πελάτη (πχ μικρά WC ή μικροί χώροι όπως αποθήκες κλπ.)