Καρδίτσα, Ταλιαδούρου κ Γρ. Λαμπράκη γωνία
Τηλ.: 2441-200-210

Έπιπλα και λύσεις για εμπορικά καταστήματα

Χώροι εστίασης και καφέ

Έπιπλα και λύσεις για Ξενοδοχεία

Επαγγελματικά γραφεία και έπιπλα

Έπιπλα και λύσεις για Ιατρεία

Έπιπλα και λύσεις για φαρμακεία

Χώροι Υποδοχής επαγγελματικών χώρων